Міністерство аграрної політики та продовольства України

СУБСИДЇ НА 2019 РІК

arton780301.jpg

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств у 2019 році надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 зі змінами від 30 січня 2019 р. № 126.

1)  

Новоствореним фермерським господарствам

 у період їх становлення (перші три роки після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

2)   

Фермерським господарствам (крім новостворених)

надається бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар). Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.

Фермерському господарству (крім новостворених) голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

При цьому необхідно враховувати, що зазначена вище допомога надається фермерському господарству, чистий дохід (виручка) якого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік становить до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення.

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи у паперовій або електронній формі, а саме:

1) копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство»), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

2) відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою

3) копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;

4) довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

5) згоду одержувача щодо надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком.

При цьому необхідно звернути увагу, що фінансова підтримка не надається одержувачам:

стосовно яких порушено справу про банкрутство;

яких в установленому порядку визнано банкрутами;

які перебувають на стадії ліквідації;

які мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);

щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Додатково повідомляємо: 

ознайомитись зі зразками заявок можна на сайті Укрдержфонду у розділі  «ФОРМИ ЗАЯВОК ДЛЯ ПОДАННЯ НА СУБСИДІЇ»;

адреси регіональних відділень Укрдержфонду зазначені у розділі «ДИРЕКЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ».