Міністерство аграрної політики та продовольства України

Документи для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі фермерське господарство подає на розгляд комісії такі документи

  • заявку для одержання фінансової підтримки на поворотній основі у двох примірниках (форма заявки затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.09.2011 року № 468 «Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам»);
  • копію Статуту фермерського господарства;
  • довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств організацій України (Витяг);
  • копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
  • довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;
  • баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою;
  • довідки видані відповідними органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсутності (наявності) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
  • бізнес-план із техніко-економічним обґрунтуванням доцільності виділення фінансової підтримки фермерському господарству та із зазначенням графіка повернення коштів;
  • пропозицію фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання;


Копії поданих документів мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.