Є ЗАПИТАННЯ? НАТИСНІТЬ СЮДИ
Пн - Пт: 9:00 - 17:30
Сб-Нд - вихідні
+38 (044) 223 35 86
Телефон
01001,Київ
вул. Бориса Грінченка, 1

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СУБСИДІЙ

Субсидії надаються згідно Постанови №106 від 07.02.2018р.:

Пункти Постанови № 106 від 07.02.2018р., згідно яких надається підтримка:

1

Новоствореним фермерським господарствам

111.. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після його створення) виділяється бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60000 гривень на одне фермерське господарство.

{Абзац перший пункту111 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”.

{Пункт 111 новим абзацом згідно з Постановою КМ № 447 від 03.06.2020} пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.

У разі коли новостворені фермерські господарства у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні - листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, у 2020 році бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам, за умови повторного подання до 1 вересня документів згідно з вимогами цього пункту. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких фермерських господарств і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

2

Фермерським господарствам (крім новостворених)

112. Фермерським господарствам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (крім новостворених), надається бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).

{Абзац перший пункту 112 в редакції Постанови КМ № 126 від 30.01.2019}

Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.

{Пункт 112 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ  № 126 від 30.01.2019}

Фермерському господарству, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, (крім новостворених), голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

{Пункт 112 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Фермерському господарству, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, (крім новостворених), голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі..

{Пункт 112 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”

{Пункт 112 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 126 від 30.01.2019}

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, подають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, та подають їх до 10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - підприємця; площу земель сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного місяця Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом реєстру фінансової підтримки фермерських господарств розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Мінекономіки перераховує їх на поточні рахунки фермерських господарств та протягом двох робочих днів інформує Мінекономіки про перерахування коштів.

У разі коли фермерські господарства, зазначені в абзаці першому цього пункту, у строки, визначені цим Порядком, подали належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання бюджетної субсидії, Укрдержфонд включив їх до зведених реєстрів одержувачів бюджетних субсидій у жовтні - листопаді 2019 року, а бюджетна субсидія не виплачена через незалежні від них причини, бюджетна субсидія виплачується їм пропорційно заявленим сумам за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період. Укрдержфонд складає окремий реєстр таких одержувачів і подає його до Мінекономіки. Форму реєстру затверджує Мінекономіки.

Запит на отримання довідки про відсутність простроченої заборгованості перед Укрдержфондом

Завантажити

Файл: Зразок довідки про відсутність заборгованності

8692 2513
Завантажити

Файл: Запит на отримання довідки про відсутність заборгованності

9122 8924
logo_udf_footer.png
Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01601, вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, кім. 503, 505, 507, 509, 511. Тел: +38 (044) 223 35 86
e-mail:ukrdergfond@ukr.net
© Copyright 2020 Український державний фонд підтримки фермерських господарств